Onlinecoaching


Med onlinecoaching så kan du bo varsomhelst och ändå utnyttja mig som coach!

Du får träningsprogram anpassade efter dig månadsvis eller kvartalsvis med specifika övningar för att du ska utvecklas dit du vill. Vi håller kontakten via mail, telefon samt via direktkommunikation så som FB-Messenger.

 

Vi inleder coachingen med ett frågeformulär och ett samtal där vi bland annat pratar om vad du vill få ut av din träning, dina mål, hur mycket tid du har och hur din fysiska kapacitet ser ut idag. Sedan sätter jag ihop ett program anpassat för dig och så är vi igång. Enklare blir det inte!

Pris: 1500:- för uppstart och första månaden, sedan från 700:-/månad(beroende på hur omfattande du vill att coachingen ska vara).

För bokning: info@trailloparen.se